Rekrytering

Behöver ni rekrytera till ert företag?

Vi hjälper ert företag med rekrytering av branscherfaren personal. Via vårt mycket stora kontaktnät sedan dryga 25 år tillbaka inom resebranschen, mötesindustrin och besöksnäringen, vet vi snabbt vem som passar bäst var och varför! Då vi löpande får in ansökningar till olika typer av tjänster är vår CV-bas gedigen med en tydlig nisch.

Ni utformar kravprofil samt platsannons i samarbete med oss. Platsannons förmedlar vi på vår hemsida, Facebook, Platsbanken samt Linkedin och givetvis via vårt kontaktnät. Allt hanteras sedan av oss: sållning, djupintervju samt en väl genomgången referenstagning. Vid samtliga djupintervjuer är vi två rekryterare och vi arbetar efter en kompetensbaserad metod. Vi är certifierade i Talent Q, ett personlighetstest som är ett bra komplement till intervjuerna för att få fram en tydligare bild av kandidatens personlighet. Lämpliga kandidater presenteras både skriftligt och muntligt. Sedan är det upp till er att välja den ni anser passar ert företag bäst!

Uppföljningsgaranti ingår alltid!

Pris på förfrågan info@resebemanning.se

Läs här vad några utav våra kunder har att säga om oss

Platsannonsering erbjuds även. Vi annonserar, ni gör jobbet!