Företagscoaching

Man brukar säga, ”rätt person på rätt plats”. Hur lyckas vi med det? Kan det vara så att det behövs ett engagemang och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare? Kan det vara så att om arbetsgivaren är lyhörd för personalens styrkor, deras personlighet och dess potential att det leder till framgång? Kan det även vara så att om personalen är i kontakt med sig själva och lyfter fram sina kompetenser och delger vem de är att det leder till utveckling och därmed ökar tillväxten? Vi gör en nulägesanalys-självinventering och en omvärldsanalys-hur ser möjligheterna ut på marknaden och utifrån startar vi upp en process.

Det viktigaste i processen är att medarbetaren tillsammans med arbetsgivaren vill sätta upp mål och driva processen framåt. Det gör skillnad för dig/er och jag står bredvid med öppna frågor för att få personen att ta ytterligare ett steg i ”rätt riktning”.

Om ni som företag behöver professionell hjälp med coaching och står inför en omorganisation, uppsägningar, behöver komplement till utvecklingssamtal, eller karriärutveckling av medarbetare är ni välkomna att kontakta oss för ytterligare information samt offert.

Individuell coaching kan bokas från 1–10 samtal, 1–2 timmar per samtal. Kontakta oss för ytterligare information samt priser:
+46 (0)72-012 19 16 eller annie@resebemanning.se

Vi har självklart tystnadsplikt!

Är du intresserad av KARRIÄRCOACHING >

Företagscoaching Resebemanning