Den digitala arbetsplatsen

För ett par månader sedan skrev bloggen om att arbeta på distans – ett ämne som onekligen verkar ligga i tiden och skapa nyfikenhet. Idag går vi alltmer från 9-5-jobb på ett kontor till att själva ha friheten var och när vi vill jobba. Om detta nya arbetssätt och utmaningarna som medföljer pratade Ulrika Jonsson, affärsutvecklare på Microsoft, om på sin föreläsning ”Ledarskap i en digital organisation” på årets Personal & Chef-mässa.

”Arbete är inte längre en plats du går till utan någonting du gör”. En ganska främmande tanke för bara några år sedan men är idag en filosofi som anammas av allt fler företag. De arbetsgivare som vill attrahera den unga internetgenerationen som värderar frihet och flexibilitet högt behöver ha ett mer flexibelt arbetssätt. Det menade Ulrika Jonsson, som berättade om hur Microsoft arbetar i det nya, platsoberoende arbetslandskapet. Det finns nämligen en tydlig koppling mellan de anställdas engagemang och kundernas upplevelse av oss. Och precis som Richard Branson var inne på i sitt klassiska citat “Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.” – det är inte bara viktigt hur väl vi servar kunden, vi måste också se till att de anställda har det bra för att skapa verklig framgång.

Fler möten och bättre hälsa
Det finns många fördelar med det digitala kontoret. När vi håller mötena online kan vi skapa fler affärsmöjligheter då vi får möjlighet att träffa andra än de som vi i vanliga fall delar arbetsplats med. Vi sparar tid när vi slipper pendla i timmar fram och tillbaka till jobbet och när vi rör oss mellan olika platser gynnas både hälsa och ergonomi. Och när vi väl är på kontoret VILL vi verkligen träffas och tar vara på tiden på ett mer effektivt sätt.

Utmaningar i den digitala organisationen
Men även om den nya digitala arbetsplatsen ger fantastiska möjligheter finns ett stort glapp mellan teknik och verklighet, enligt Ulrika Jonsson. En undersökning visar att glappet beror på våra HR-strategier, hur vi leder och utbildar våra anställda, och om kultur.
Det digitala ledarskapet kräver tillit, närvaro och stöd. Det krävs strategier och teknik som fungerar.
Genom att hänga med i den blixtsnabba tekniska utvecklingen ska bli mer produktiva, mer engagerade och mer effektiva – men det utan att bli utbrända och sjuka på kuppen. När gränsen mellan yrkesliv och privatliv alltmer suddas ut riskerar vi dock att råka ut för just det. Många upplever en digital stress då vi ofta är extremt passionerade och gärna jobbar jämt. För att klara det höga tempot och alla krav måste lära oss att planera vår arbetstid men minst lika viktigt är att planera in tid för återhämtning. En annan utmaning är att skapa en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare upplever gemenskap, även de som inte finns med fysiskt, menade Ulrika Jonsson.

Bättre fokus på arbetsuppgifterna
Resebemannings Jannica Grönqvist tycker att det är viktigt att ibland lämna kontoret och sitta i en annan inspirerande miljö och arbeta. Ungefär en dag varannan vecka jobbar hon och hennes kollegor från ett café, ett hotell, i en park, ombord på tåget eller bara hemma vid köksbordet.
–  Det är bra för hjärnan att kunna ha helt och hållet fokus på en sak i taget när vi har uppgifter som referenstagning, hemsidearbete, nyhetsbrev, avtalstext och så vidare. Vi gillar definitivt att jobba ihop men har också en tendens att prata i ett. Att du istället har mejl- eller Skype-avstämningar gör arbetet mer strukturerat samt på ett annat plan mer kreativt då tankarna får lov att stanna en längre stund utan störande ljud och frågor, säger hon.