Coaching

Om mig
Mitt namn är Annie Rosenqvist och jag är certifierad coach.En utbildning som har innehållit 63 utbildningstimmar och 27 coach-tränings-samtal uppdelade på minst 6 olika träningsklienter. Jag arbetar utifrån ett holistiskt synsätt och förstår att allt hänger samman, både i arbets-och privatlivet.

    Vad jag kan bidra med utifrån min personlighetstyp ENFP enligt Myers-Briggs Type Indicator:

  • Ge andra inflytande
  • Lyfta fram mänskliga värden, komma med kreativa idéer och obegränsade möjligheter
  • Förstå andra och få dem att känna sig delaktiga
  • Leta efter unika möjligheter för var och en av klienterna/kunderna

Kontakta gärna mig på +46 (0)72-012 19 16 eller annie@resebemanning.se
Läs mer på

FÖRETAGSCOACHINGPRIVATCOACHING

Här visar vi en videopresentation av Annie som är certifierad coach.